Theo dõi & Báo cáo

Thống kê, ngăn chặn click ảo

Theo dõi báo cáo và bồi hoàn
Hướng dẫn cấu hình chặn Để hệ thống chặn tự động, bạn hãy tích tùy chọn "Chặn IPs tự động". Tương tự bạn muốn chặn các IPs từ nước ngoài thì t...
Sun, 23 Tháng 9, 2018 at 1:58 PM
Tối ưu quảng cáo
#Cập nhật mới nhất : hướng dẫn chặn click ảo 1. Cấu trúc tài khoản – Chia ngân sách thành nhiều chiến dịch theo khung giờ khác nhau để không bị click n...
Wed, 26 Tháng 9, 2018 at 11:18 AM
Các câu hỏi thường gặp
1. Nếu tôi thay đổi chiến dịch thì có phải cập nhật lại chiến dịch trong kết nối không? - Có, nếu bạn thay đổi chiến dịch xong hãy vào chỉnh sửa website, s...
Sun, 23 Tháng 9, 2018 at 6:39 AM